Quay lại

[TÍNH NĂNG] Quân Huy

Nghịch Mệnh Sư xin giới thiêu với các bạn một tính năng Quân Huy vô cùng mới lạ trong game thẻ tướng mobile. 

     Quân Huy gồm có 3 mục chính:       

              1. Ảnh nhân vật      

              2. Khung ảnh        

              3. Danh hiệu

     Mỗi lần thu thập bất kỳ một vật phẩm nào trong 3 mục trên thì sẽ được cộng 1 số lượng exp vào cấp thu thập.

     Mỗi lần lên cấp nhân vật sẽ được cộng thêm 3 dòng thuộc tính cơ bản: công, thủ, hp.

      

 

Hình ảnh ingame của Quân Huy