Quay lại

[GIỚI THIỆU] Tính Năng Chế Tác (2)

Ở phần này, BQT tiếp tục hướng dẫn các bạn về tính năng Đại sư chế tác.

 Rèn đại sư

Nơi chế tạo trang bị và trang sức.

Mỗi loại có 10 tư chất từ 1 đến 10.

Loại trang bị: Thường > Hiếm > Tinh.

Xác suất chế tạo: Thường 75% > Hiếm 20% > Tinh 5%

  Luyện linh hồn

Luyện tướng có 2 mục: Trùng sinh và Tách  

Để trùng sinh tướng cần có Phù trùng sinh tướng. Trùng sinh tướng sẽ nhận lại được toàn bộ nguyên liệu và không ảnh hưởng đến trang bị đang mặc trên tướng.