Quay lại

[GIỚI THIỆU] Hệ Thống Tuần Tra

Hệ thống Tuần Tra: Thiên hạ đại loạn, nơi nơi đều không bình yên, nhiệm vụ bảo vệ trật tự và an toàn cho nhân dân.

Trong quá trình tuần tra, có thể nhận về vô vàn phần thưởng và vô vàn kỳ ngộ đang chờ bạn đến nhận.

Trong tuần tra, để cổ vũ cần tốn hoạt lực, khi khiêu chiến đạt đủ tiến độ của chương, bạn sẽ nhận được lời mời khiêu chiến boss. Cần đánh thắng boss để mở chương mới.

Để tham gia Tuần Tra, bạn cần có 1 đội hình tuần tra phù hợp. Đội hình tuần tra được tính theo xếp hạng sao của tướng bạn xếp vào đội. Xếp hạng sao càng cao thì tỉ lệ % nhận thưởng thêm càng cao.

Xếp hạng sao: Dựa vào phẩm chất và số lượng sao của tướng để đánh giá xếp hạng.

Tướng truyền thuyết: 3 điểm.

Tướng sử thi: 2 điểm.

Tướng hiếm có: 1 điểm.

Buff cấp sao: Dựa vào đánh giá xếp hạng sao để tính tỉ lệ % thưởng nhận thêm.