Quay lại

[GIỚI THIỆU] Hệ Thống Hoạt Động Ngày

Xin kính chào các Thống Lĩnh của Nghịch Mệnh Sư,

Hôm nay BQT xin giới thiệu tới các Thống Lĩnh hệ thống hoạt động hàng ngày vô cùng đa dạng của Nghịch Mệnh Sư.

 

1. Danh Tướng Chí:

 

Thời gian: Cả ngày.

Hình thức: Cá nhân.

Điều kiện: Đạt cấp 20 trở lên. Đã mở khóa tướng.

Lượt khiêu chiến: 4 lần/ngày.

Phần thưởng: Tín vật tướng.

Mô tả những mốc quan trọng của cuộc đời 1 vị tướng.

 2. Danh Tướng Thời Đại:

 

Thời gian: Cả ngày.

Hình thức: Cá nhân.

Điều kiện: Đạt cấp 24 trở lên.

Lượt khiêu chiến: Không giới hạn.

Phần thưởng: Đồng, Đá tăng sao, Kỹ năng bí điển.

 3. Lăng Yên Các:

 

Thời gian: Cả ngày.

Hình thức: Cá nhân.

Điều kiện: Đạt cấp 37 trở lên.

Lượt khiêu chiến: 5 lượt/ngày

Phần thưởng: Tinh hoa báu vật.