Quay lại

[TIN TỨC] Thông Báo Bảo Trì Hệ Thống

Bạch Hoa xin được phép bảo trì định kỳ để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động chính xác và ổn định.

♦Thời gian bảo trì: 1h - 1h30 ngày 30/03

♦Trong thời gian này sẽ tạm dừng hoạt động :

- Đăng nhập game.

- Hệ thống thông tin cùng trang nạp thẻ.

- SohaCare cùng trang hỗ trợ báo lỗi

►Lưu ý: Trong quá trình hệ thống đang bảo trì, Mệnh Sư vui lòng không cố đăng nhập vào game & nạp thẻ tránh những sự cố không đáng có.

[TIN TỨC] Thông Báo Bảo Trì Hệ Thống - 1

Game