Quay lại

[TIN TỨC] Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất Ngày 02/04

Thời gian dự kiến: Từ 16h30 - 17h30 ngày 02/04/2021

Phạm vi: Máy chủ S26 và các server cùng cụm liên thông

Bạch Hoa xin phép được bảo trì đột xuất hệ thống Server để bảo vệ dữ liệu của người chơi

►Sau khi kết thúc bảo trì quà sẽ được gửi tới hòm thư của các mệnh sư ở cụm máy chú này.

Lưu ý: Trong quá trình máy chủ đang bảo trì, Mệnh Sư vui lòng không cố đăng nhập vào game & nạp thẻ tránh những sự cố không đáng có.

[TIN TỨC] Thông Báo Bảo Trì Đột Xuất Ngày 02/04 - 1

Game