Quay lại

[SỰ KIỆN] Truy Tìm Điểm Khác Biệt

Cuối tuần vui vẻ và nhận nhiều quà cùng Bạch Hoa nha các Mệnh Sư!

**Phần Quà: 20 quà chọn thiên phú II, 5 túi huỳnh thạch, 300 vàng.

**Thời gian: Từ này đến 15h ngày 19/04

**Thể lệ:

- Bước 1: Thả tym và

Game