Quay lại

[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm

Như đã giới thiệu ở bài trước về tính năng này cũng như bài dự đoán siêu hấp dẫn mà gần như 100% các mệnh sư đều đoán ra, hôm nay Bạch Hoa xin hướng dẫn cho các huynh tỷ về tính năng Quân Hàm

♦Điều kiện mở quân hàm: Đột Phá Tướng đạt bậc 3 lv2

♦Quân Hàm gồm 4 mục để nâng cấp bao gồm: Tu Thân, Nhân Đức, Binh Pháp, Thống Ngự.

[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 1

Để nâng cấp các mục trong quân hàm các mệnh sư cần có các vật phẩm như sau:
- Tu Thân cần: Các loại đan exp
[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 2
- Nhân Đức cần: các loại đan đột phá, tăng sao, nguyên liệu phá mệnh cách ,...
[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 3
- Binh Pháp cần: Tam lược, lục thao (Cách nhận: Thí luyện ảo cảnh)
[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 4
- Thống Ngự cần: Đồng hổ phù, ngọc hổ phù (Cách nhận: Thí luyện ảo cảnh)
[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 5
Khi đầy đủ 3 mục sẽ up lên 1 bậc quân hàm. Mỗi lần lên quân hàm sẽ tăng các dòng thuộc tính cơ bản cũng như thêm hiệu quả nâng cho tướng.
Sức mạnh quân hàm gồm 7 bậc, chi tiết các mệnh sư xem tại hình bên dưới.
[TÍNH NĂNG] Hướng Dẫn Tính Năng Quân Hàm - 6
 
Game