Quay lại

[HƯỚNG DẪN] TIêu Điểm Tướng Nhạc Phi

TIỂU SỬ:

Nhạc Phi (1103 - 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc-danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị sát hại là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, xem ông là anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.
►TỔNG QUAN:
- Nhạc Phi là tướng Truyền Thuyết hệ Hỏa phái Mãnh Tướng.
- Tư chất: Công: B, thủ B, máu SS. Và tốc độ: 595
KỸ NĂNG:
Võ Mục Di Thư
- Time CD: 0
- Khi Nhạc Phi hành động, nếu bản thân có 2 debuff trở lên, sẽ chuyển hóa toàn bộ debuff thành số [Ấn Ký] tương đương, mỗi debuff bị chuyển hóa, hồi 10% HP bản thân, 5% HP đồng đội. Tối đa tồn tại 5 [Ấn Ký].
♦Hoành Tảo Thiên Quân
- Time CD: 4 hiệp
- Tạo cho toàn địch 3 lần sát thương bằng 30% công + 2% HP tối đa của bản thân * số ấn.
[Cường Mệnh Nhân] và giảm 30% HP tối đa tạo sát thương của mục tiêu, tối đa -50% HP tối đa.
♦Nhạc Gia Thương
- Time CD: 0 hiệp
- Tạo cho 1 địch sát thương bằng 160% công, có 35% xác suất kèm 1 hiệp [Cấm Trị Liệu]
►GIẢI THÍCH HIỆU ỨNG:
- Cấm Trị Liệu: tất cả hiệu quả trị liệu giảm về 0
- Ấn Ký: Không thể bị xóa và tịnh hóa ấn ký.
Mong rằng những giới thiệu trên sẽ giúp cho các huynh tỷ có thể hiểu rõ hơn về thần tướng Nhạc Phi nhé ạ
Game