Quay lại

[HƯỚNG DẪN] Tiêu Điểm Tướng Đế Tân

TIỂU SỬ:

Đế Tân hay gọi là Trụ Vương cai trị từ 1154 TCN – 1123 TCN. Ông là một vị quân chủ, theo sử sách rất trọng nông nghiệp, thời kỳ trị vì của ông đánh dấu một xã hội triều Thương cực kỳ phát triển. Nhân đó, ông đã đem quân đi chinh phạt các nơi, đặc biệt là những người Đông Di. Do nhiều năm chinh phạt, tình hình nội trị gặp nhiều mâu thuẫn đã tạo cơ hội cho Chu Vũ vương Cơ Phát dấy cờ$nhà Thương diệt vong.Sau khi Đế Tân chết, Chu Vũ vương do muốn làm hình ảnh của ông trở nên xấu xa đã gọi ông là Trụ Vương - nghĩa là tàn bạo gian ác.

TỔNG QUAN:
- Đế Tân là tướng Truyền Thuyết hệ Hỏa phái Pháp Sư.
- Tư chất: Công: A, thủ A, máu SS. Và tốc độ: 475
KỸ NĂNG:
Bạo Ngược
- Time CD: 0
- Tạo cho 1 địch sát thương bằng công*(50% + tốc độ*0.1%), có 35% xác suất khiến địch vào 1 hiệp [Hôn Mê].
►Phong Hỏa Liên Thành
- Time CD: 4 hiệp
- Tạo cho toàn địch sát thương bằng công*(75% + tốc độ*0.1%), có 60% xác suất khiến địch vào 2 hiệp [Hôn Mê].
[Cường Mệnh Nhân] Nếu mục tiêu đã vào hôn mê, thì có 80% xác suất khiến mục tiêu trừ 20% thanh hành động.
►Trụ Vương
- Time CD: 0 hiệp
- Khi bản thân công, sẽ không thức tỉnh mục tiêu đang hôn mê. Sau khi tướng bên ta phóng hôn mê thành công, sẽ có 45% xác suất khiến thanh hành động của Đế Tân và tướng tăng lên 15%
GIẢI THÍCH HIỆU ỨNG:
- Hôn Mê: Không thể hành động, tỉnh khi nhận sát thương.
Mong rằng những giới thiệu trên sẽ giúp cho các huynh tỷ có thể hiểu rõ hơn về thần tướng Đế Tân nhé ạ
Video chi tiết: Xem ở đây
Game