Quay lại

[HƯỚNG DẪN] Phân Tích Tướng Gia Cát Lượng

► TIỂU SỬ:
Gia Cát Lượng (181 – 234) là Thừa tướng công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
►TỔNG QUAN:
- Gia Cát Lượng là tướng Truyền Thuyết hệ mộc phái Pháp Sư.
- Tư chất: Công: B, thủ A, máu SS. Với tốc độ: 515 cùng với hệ thống 4 skill sẽ khiến huynh tỷ thích thú [HƯỚNG DẪN] Phân Tích Tướng Gia Cát Lượng - 1
►KỸ NĂNG:
♦ Thuần Dương Vô Cực:
- Time CD: 0
- Khi chiến đấu bắt đầu nhận 5 tầng [Nhẫn Nại], kết thúc hành động có 100% xác suất hoặc khi kháng thành công có 50% xác suất chuyển 1 tầng [Nhẫn Nại] thành [Sách Lược]
♦ Ngọa Long:
- Time CD: 0
- Dùng sẽ tiêu hao tất cả [Sách Lược], gây cho toàn địch ST bằng Công 50% + giới hạn HP bản thân*0,9%*số tầng [Sách Lược] tiêu hao*(Số tầng Sách Lược tiêu hao +1)
♦ Hoán Vũ:
- Time CD: 5 hiệp
- Tạo cho toàn địch ST bằng 70% công + 8% HP tối đa của bản thân, có 70% xác suất khiến bản thân vào [Không Thành].
Khi bên mình có Tư Mã Ý còn sống, khi kích hoạt [Không Thành] bản thân hồi thêm 10% HP.
♦ Quan Tinh:
- Time CD: 0
- Tạo cho 1 địch ST bằng 65% công + 8% HP tối đa của bản thân, có 35% xác suất khiến bản thân vào [Không Thành].
Khi bên mình có Tư Mã Ý còn sống, khi kích hoạt [Không Thành] bản thân hồi thêm 10% HP.
► GIẢI THÍCH HIỆU ỨNG:
- Nhẫn Nại: Mỗi tầng tăng 5% hiệu quả kháng.
- Sách Lược: Hiệu quả trúng tăng 15%.
- Không Thành: Ngăn 1 lần sát thương
Mong rằng những giới thiệu trên sẽ giúp cho các huynh tỷ có thể hiểu rõ hơn về tướng mới Gia Cát Lượng nhé ạ
[HƯỚNG DẪN] Phân Tích Tướng Gia Cát Lượng - 2
Game