Quay lại

[HOẠT ĐỘNG] Trừ Yêu

Các Nghịch Mệnh Sư thân mến

Để bảo vệ nền hòa bình thế giới khỏi những thế lực đen tối, các Nghịch Mệnh Sư hãy bắt tay cùng nhau diệt trừ yêu quái, giải cứu chúng sinh trong hoạt động Trừ Yêu nào.

 Điều Kiện Tham Gia.

  Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đạt cấp tối thiểu là 27.

  Hình thức tham gia: Tổ đội.

  Thời gian: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Chủ Nhật hàng tuần.

  Lượt khiêu chiến: 5 lượt/ngày.

 Cách Tham Gia.

Để tham gia Trừ Yêu, các bạn đến map Hoàng Thành và tìm NPC Bình Loạn Đại Tướng.

Chọn mục Trừ yêu để tham gia HĐ.

 Phần thưởng.

       Ngẫu nhiên nhận: Đan exp I và Bảo đồ - Thường.

 

 

 

 

 

Game