Quay lại

[HOẠT ĐỘNG] Đoạt Lương Bổng

Xin chào các Nghịch Mệnh Sư thân mến,

Thủ lĩnh phản quân đã dùng Phệ Huyết Mệnh bàn triệu hồi tinh linh đoạt quân hưởng. Đường Minh Hoàng hạ chiếu thư mong các vị anh hùng giang hồ cùng giúp triều đình lấy lại quân hưởng chi viện tiền tuyến.

 Điều Kiện Tham Gia.

  Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đạt cấp tối thiểu là 27.

  Hình thức tham gia: Tổ đội.

  Thời gian: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần.

  Lượt khiêu chiến: 5 lượt/ngày.

 Cách Tham Gia.

Để tham gia Trừ Yêu, các bạn đến map Hoàng Thành và tìm NPC Bình Loạn Đại Tướng.

Chọn mục Trừ yêu để tham gia HĐ.

 Phần thưởng.

Ngẫu nhiên nhận: Đồng và Bảo đồ - Thường.

Game