Quay lại

[HOẠT ĐỘNG] Báu Vật - Lăng Yên Các

Các Nghịch Mệnh Sư thân mến

Trên con đường thống nhất thiên hạ, xưng bá giang sơn không thể nào thiếu được những bảo vật vô giá nhưng mang trong mình sức mạnh vô cùng to lớn, giúp các Nghịch Mệnh Sư dễ dàng hơn trên con đường xưng vương. Nhưng báu vật luôn nằm ở những nơi nguy hiểm nhất - Lăng Yên Các. Các Nghịch Mệnh Sư hãy cùng khám phá ngay Lăng Yên Các nhé!

Khiêu chiến Lăng Yên Các, tầng ảo cảnh càng cao, độ khó càng cao, thưởng càng nhiều.  Lần đầu khiêu chiến thành công nhận thưởng, cứ 5 tầng được nhận thưởng tiến độ.

  Điều Kiện Tham Gia.

  Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đạt cấp tối thiểu là 37.

  Hình thức tham gia: Cá nhân.

  Thời gian: Cả ngày.

  Lượt khiêu chiến: 5 lượt/ngày. (Ngoài ra chỉ huy có thể mua thêm 5 lượt khiêu chiến mỗi ngày).

  Lượt quét ải đã khiêu chiến: 5 lượt/ngày.

 Cách Tham Gia.

       Để tham gia khiêu chiến Lăng Yên Các, các bạn đến map Hoàng Thành và tìm NPC Quản Lý Lăng Yên Các.

 

 Phần thưởng. 

 Thưởng lần đầu: Lăng Yên Các có tổng cộng 200 tầng.

                    + Tầng 1 – 20: 170 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 21 – 40: 440 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 41 – 60: 720 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 61 – 80: 2650 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 81 – 100: 3680 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 101 – 120: 4850 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 121 – 140: 9130 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 141 – 160: 11180 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 161 – 180: 17800 tinh hoa báu vật.

                    + Tầng 181 – 200: 26100 tinh hoa báu vật.  

 Phần thưởng mốc rương ảo cảnh:

Mốc rương

Phần thưởng

5 – 15 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 – 80 – 85 – 90 – 95 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180

Báu vật Tím - Cam

10 – 20 – 40 – 60 – 100 – 120 – 195 - 200

KNB

25 – 110 – 185

Đồng

30 – 70 – 105 – 115 – 135 – 145 – 155 – 165 – 175 - 190

Nguyên liệu cường hóa báu vật

50 – 125

Đan exp

Game