Quay lại
Quan Vũ
PháiMãnh Tướng
Hệdương
Tư chấttruyền thuyết
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Quan Vũ (162- 220),tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Lưu Bị.
Trong dân gian, Quan Vũ thường được xem là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Là người đứng đầu trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Quan Vũ là vị tướng được đánh giá là võ nghệ dũng mãnh, \"sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ\". Ông sở hữu lòng can đảm, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối.