Quay lại
Lý Bạch
PháiSát thủ
Hệthủy
Tư chấttruyền thuyết
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Lý Bạch (701 - 762), tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung.
Năm 10 tuổi, ông đã biết làm thơ và phần nhiều thơ rất hay, thuộc làu cả Kinh Thi và Kinh Thư. Nhờ cha mẹ khá giả, ngay từ nhỏ ông đã có “máu” giang hồ, chán cảnh danh lợi, chỉ thích bầu rượu túi thơ, nay đây mai đó.Tục truyền có một đêm, khi Lý Bạch đang say sưa trên bờ sông Thái Thạch, ông nhìn thấy trăng ở dưới đáy nước đẹp quá, liền nhảy xuống với ý định vớt trăng lên, nhưng chết đuối. Từ nơi đó, về sau người ta xây một cái đài đặt tên là Tróc Nguyệt Đài