Quay lại
Bạch Khởi
PháiSát thủ
Hệthủy
Tư chấttruyền thuyết
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Bạch Khởi (332 TCN – 257 TCN) là tướng lĩnh quân sự Trung Quốc cổ đại, làm việc cho nước Tần thời Chiến Quốc. Bạch Khởi được xem là một trong 4 nhà cầm quân tài ba nhất thời Chiến Quốc, 3 người còn lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục
Bạch Khởi chỉ huy quân đội Tần hơn 30 năm, nhiều lần đánh bại Tam Tấn (tức 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ lân bang Tần) và Sở, đỉnh điểm là trận Trường Bình, tại đây Khởi đồ sát 45 vạn quân Triệu. Những thắng lợi quân sự của Bạch Khởi đã đặt nền tảng cho việc thống nhất Trung nguyên, công cuộc được hoàn tất vào thời Tần Thuỷ Hoàng. Sinh thời Bạch Khởi được phong tước Vũ An quân, giữ chức Đại lương tạo, trông coi hết việc quân của nước Tần. Do Bạch Khởi sinh thời giết rất nhiều người nên người đương thời gọi là Nhân đồ.