Quay lại
Bá Nha
PháiHỗ trợ
Hệthủy
Tư chấtsử thi
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Bá Nha (387 TCN - 299 TCN) người nước Sở nhưng làm quan Thượng đại phu nước Tấn. Ông là một người ăn mặc phong lưu, phóng khoáng, nổi tiếng với ngón đàn \"Thất huyền cầm\" ở thời bấy giờ.
Bá Nha phụng chỉ đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, thấy trăng thanh gió mát liền cao hứng mang đàn ra gảy, nào ngờ nơi núi cao này có người biết nghe đàn, ông cho quân đi tìm thì có tiếng chàng trai nói rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy,biết rõ bản đàn ông vừa gảy liền không còn nghi ngờ, bèn mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu vô cùng thích thú đàm đạo khiến ông rất khâm phục.