Quay lại
Điêu Thuyền
PháiPháp sư
Hệmộc
Tư chấttruyền thuyết
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Điêu Thuyền là nhân vật trong tiểu thuyết \"Tam Quốc diễn nghĩa\", được coi là một trong tứ đại mỹ nhân ở Trung Quốc thời cổ đại.
Trong \"Tam Quốc diễn nghĩa\", Điêu Thuyền vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nuôi Vương Doãn mà sẵn sàng giúp đỡ ông dùng mỹ nhân kế để phá hoại tình cảm cha con giữa Đổng Trác và Lữ Bố. Vương Doãn đã bí mật đưa Điêu Thuyền cho Lữ Bố, sau đó lại gả Điêu Thuyền cho Đổng Trác làm vợ lẽ. Điều này đã gây nên chuyện Lữ Bố ra tay giết chết Đổng Trác để giành lại Điêu Thuyền.