Quay lại
Đạt Ma
PháiĐấu sĩ
Hệhỏa
Tư chấttruyền thuyết
Công
Thủ
Máu
Tốc độ
Truyện ký
Bồ Đề Đạt Ma, dịch nghĩa là Giác Pháp(470-543). Ông được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học và Võ thuật tới Trung Quốc. Đạt Ma sư tổ là vị phật thứ 28 của nhà Phật.
Còn rất ít thông tin về tiểu sử của ông, chủ yếu chỉ còn lại là truyền thuyết. Theo truyền thuyết Trung Quốc, năm 527, Đạt Ma đến miền Bắc Trung Quốc truyền Phật Pháp, khi vượt sông Trường Giang, ông đứng trên một cọng lau, dùng Phật Pháp thần thông vượt qua dòng sông chảy cuồn cuộn, sau này là 1 trong 72 Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm - Nhất Vĩ Độ Giang. Ông đã truyền thụ phương pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiếu Lâm và dẫn đến việc hình thành môn võ Thiếu Lâm.